De Euregio gedachte

De keygroep van de club heeft bij de oprichting in 1983 een expliciete aandachtslijn gelegd naar Lions Clubs in de aangrenzende landen Belgie en Duitsland.
Geert Verbeet, keyman, was een van de initiatiefnemers tot een jaarlijks Euregio-treffen, dat bij toerbeurt wordt georganiseerd door een van de aangrenzende zone's in Nederland, België of Duitsland.

 

 

Verschillende culturen verrijken elkaar!

  

Nu komen bij onze LC ca. 30 Lions (jong & oud) tweemaal per maand samen, houden presentaties, hebben discussies over allerlei onderwerpen en organiseren fundraising activiteiten.

  

Samen in vriendschap bezig zijn aan het dienen van de samenleving: het mooiste dat er bestaat.

 

"Een wijde blik verruimt het denken"

 

 

Het ontstaan Service Clubs in het algemeen & Lions in het bijzonder

 

In ‟t kort

Service Clubs vonden hun oorsprong in het begin van vorige eeuw in de Verenigde Staten van Amerika, zo ook Lions International.

 

Echter, reeds in het midden van de 19de eeuw komt de naam „Lion‟ voor. Het waren clubs van mannen die zich bezig hielden met de problemen van „good government‟ en „good citizenship‟. Onderling hulpbetoon stond op het voorplan.

Ook bestonden er een groot aantal „businessman circles‟, waarin evenwel groepsbelang en eigen belang primeerden.

 

Het is de bijzondere verdienste van Melvin Jones, lid van de Business Circle van Chicago, om in te zien dat een dergelijke groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel kon vormen in het belang van de gemeenschap.

De constituerende vergadering had plaats te Dallas (Texas) in oktober 1917. Voor de naam werd geredetwist tot in 1919 de optie van Melvin Jones het haalde en de „Association of Lions Clubs‟ de officiële benaming werd. Dit was de naam van zijn businessclub in Chicago, naam geïnspireerd door de grote stenen leeuw die in Chicago voor het Institute of Arts staat. De leeuw stond in de business circle al als symbool voor broederschap, kameraadschap en sterkte.

 

De gloedvolle tussenkomst van een jonge advocaat uit Denver, Halsted Ritter was doorslaggevend. Hij stelde dat het woord LIONS niet alleen de koning der dieren evoceerde en de uitzonderlijke kwaliteiten van broederschap, kameraadschap en sterkte, maar dat de letters ervan precies de boodschap van het Amerikaanse burgerschap inhielden: Lions International Our Nation‟s Safety.

De leeuw was er wel eerst.

 

Het actueel embleem (ons speldje) met een leeuw die naar het verleden kijkt en een leeuw die naar de toekomst kijkt werd in 1920 ontleend aan een schilderij van de Franse artieste Rose Bonheur.

Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten werd opgericht, wijzigde de naam in „The International Association of Lions Clubs‟, kortweg „Lions International‟ genoemd, in 1980 gewijzigd in „Lions Clubs International‟.

 

De Lions organisatie is de grootste service club ter wereld.

Mondiaal telt de vereniging (info Oak Brook, toestand per mei 2011) ca 1,35 miljoen leden, verenigd in meer dan 45.000 clubs, verdeeld in meer dan 700 districten en verspreid over 206 landen en geografische regio‟s.

 

In de “Code of Ethics” (erecode) en in de doelstellingen van Lions Clubs International wordt grote nadruk gelegd op dienstbetoon.

Het (latere) motto, aanvaard in 1950, “We serve” brengt dit tot uitdrukking.

 

Heel belangrijk was het aanvaarden van de motie dat „geen enkele club zal op geen enkele manier zich tot doel stellen financieel voordeel te bezorgen aan haar leden‟.

Iedere Lionsclub is zelfstandig en kan een volstrekt eigen karakter ontwikkelen binnen de spelregels vastgelegd in de „Constitutions & By-Laws‟. De leden van de clubs ontmoeten mekaar (in princiepe) tweemaal per maand op de clubbijeenkomsten.

 

Men kan slechts lid worden op uitnodiging.